תחום שיתופי הפעולה

ארגון חמש אצבעות מקיים שיתופי פעולה עם גופים שונים לטובת הרחבת ההשפעה התרבותית-חברתית, באמצעות מפגש עם אוכלוסיות שונות ומגוונות. דרך התאמת השיטה לצרכים והמטרות המשתנים בכל גוף, חמש אצבעות מייצרת תהליך של מימוש פוטנציאל ספציפי וארגוני. 

 

שיתופי הפעולה העיקריים של חמש אצבעות מתקיימים עם צה"ל, בתי ספר בכלל הגילאים, מכינות קדם צבאיות ברחבי הארץ וגופים פורמליים ובלתי פורמליים שונים.

דרך פעולה

קבוצות ספורט הישגי – שיטת חמש אצבעות נותנת מענה לחיזוק יכולות הספורטאי בפן הגופני והמנטלי. השיטה מביאה הלכה למעשה את האימון המנטלי דרך הצד הפיזי וכך מייצרת חיבור מיטבי בין הגוף לנפש. ברמה הקבוצתית, השיטה מסייעת לייצר שיפור התורם גם למימוש הפוטנציאל הקבוצתי בדגש על פיתוח החוסן, הרוח התחרותית והאופי הייחודי לקבוצה מנצחת. 

צה"ל – בשנים האחרונות, מקיים חמש אצבעות קשר רציף עם יחידות צה"ל השונות. שיתוף הפעולה מהווה הזדמנות לחזק את החוסן של החייל בפרט ואת תרבות האימון הגופני בכלל. בכך, חלה השפעה מקצועית וארגונית על תפקוד הצבא. שיתוף פעולה זה, בא לידי ביטוי דרך חשיפה לשיטת חמש אצבעות ע״י אימונים, הרצאות וליווי שוטף לחיילים ומפקדים.

בתי ספר – שיתוף פעולה נוסף, מתקיים עם בתי ספר שונים (בכל קבוצות הגיל) מכל רחבי הארץ. באמצעות הרצאות, אימונים פיזיים-מנטליים ותכני העשרה, חמש אצבעות מייצר תהליך תודעה רחב לפיתוח הביטחון העצמי, המסוגלות ובניית האישיות של התלמיד. הכלים שהתלמיד רוכש בתהליך, מאפשרים לו לפעול באופן עצמאי, יצירתי וערכי לטובת מימוש הפוטנציאל

מכינות קדם צבאיות – חמש אצבעות משתף פעולה עם מגוון מכינות ברחבי הארץ. דרך אימונים ומפגשים קבועים המטמיעים את שיטת חמש אצבעות לחיי היומיום של המכינה, חל תהליך בנייה של חניכי המכינה בפן הנפשי והגופני. בנוסף, התהליך מסייע לחניכים לשפר את אורח חייהם ולפתח מודעות לחשיבות העולם הגופני. כך, מתבצע גם שיפור בהתנהלות האישית והקבוצתית תוך דגש להכנה מיטבית לשירותם הצבאי. 

כפרי נוער, תנועות נוער – שיתוף פעולה הדדי עם מגוון תנועות וכפרי נוער ברחבי הארץ מייצר חשיפה והשפעה לאוכלוסיות שונות ומגוונות. מטרת העל של חמש אצבעות מתחברת בצורה ישירה למטרות תנועות הנוער בישראל והשיטה הפיזית-מנטלית מאפשרת למגוון הרחב של בני הנוער לחוות חוויות שונות ולצבור כלים נוספים לארגז האישי. 

הרצאות – צוות מאמני חמש אצבעות, מעביר הרצאות העשרה בגופים שונים. ההרצאות מתנהלות סביב תחומי הידע של חמש אצבעות – השיטה הפיזית-מנטלית, הקניית הרגלים, מימוש פוטנציאל, ביטחון עצמי ועוד.