צוות הארגון

עמיר מנחם

ראש הארגון וממייסדי הארגון.

יורם מנחם

 • ממייסדי הארגון.
 • מאמן בקבוצות הליבה.

דרור ינאי

 • ראש מכינת "חמש אצבעות"
 • מאמן בקבוצות הליבה.

רון אולארצ'יק

 • מוביל תחום חטיבות הביניים.
 • מוביל מוקד פעילות קבוצות הליבה.
 • מאמן בקבוצות הליבה.
 • מאמן בתחום הספורט ההישגי.

 

טל ליבשטיין

 • מוביל תחום שיתוף הפעולה עם בתי ספר.
 • מוביל מוקד פעילות קבוצות הליבה.
 • מאמן בקבוצות הליבה.
 • מאמן בתחום הספורט ההישגי.

דור ברנר

 • מוביל תחום הספורט ההישגי בארגון.
 • מאמן בקבוצות הליבה.
 • מאמן בתחום הספורט ההישגי.

אסף טבצ'ניק

 • מוביל את תחום שיתוף הפעולה עם המכינות הקדם צבאיות.
 • מאמן בקבוצות הליבה.
 • מאמן בתחום הספורט ההישגי.

עומרי מלר

 • מאמן בקבוצות הליבה.
 • מוביל תחום הבוגרים בארגון.

ירדן אסיהו

 • מאמנת בקבוצות הליבה.
 • מאמנת בתחום הספורט ההישגי.

ליר גולן

 • מאמנת בקבוצות הליבה.
 • מאמנת בתחום הספורט ההישגי.

שחק גור

 • מאמן בקבוצות הליבה.

אבנר מתן

 • מאמן בקבוצות הליבה.

גל יפרח

 • מדריך במכינת חמש אצבעות.
 • מאמן בקבוצות הליבה.

עדן כהן

 • מדריכה במכינת חמש אצבעות.
 • מאמנת בקבוצות הליבה.

דמיאן בראוורניק

 • מוביל התחום האסטרטגי

לי רומח

 • מובילת התחום התפעולי והלוגיסטי

איתמר יצחקי

 • מוביל תחום מדיה ותקשורת